* Mua hoặc thuê tên miền denexit.congtykientrucxaydung.com, vui lòng liên hệ 0908 744 256 - 0917 212 969 (Mr. Thanh)

* Cáp báo cháy ALANTEK 18AWG 1 pair: 0974.002.002Lối vào phục vụ đám cháy bị hạn chế


CHÚ THÍCH: Các ví dụ về lối vào bị hạn chế có thể bao gồm cáo khu vực được khóa: các cửa hàng (ở các đường có má vòm, các khu phố buôn bán có đường vào hẹp, khu có nhiều cửa hàng), các mái vòm, các hầm kiên cố, các buồng động có thang máy, các buồng lạnh, các toa lạnh, các tủ và các buồng công tắc điện.

6.7.2.9 Chỗ ở duy nhất

6.7.2.9.1  Chỉ báo động cháy từ mỗi chỗ ở duy nhất phải là

a. Sự nhận biết riêng tại FDCIE, hoặc

b. Chỉ báo vùng phát hiện chung tại FDCIE với điều kiện là một thiết bị chỉ báo từ xa được lắp liền kề với lối vào chỗ ở duy nhất.

6.7.2.9.2 Khi chỗ ở duy nhất được đưa vào khu vực phòng ngủ gồm có một phòng chính và một buồng tắm/buồng tắm vòi gương sen/buồng vệ sinh (không được sử dụng cho các mục đích khác, ví dụ giặt giũ) có thể lắp đặt một đầu báo cháy khói hoặc một đầu báo cháy đa kích hoạt (đa cảm biến) trong phòng chính với điều kiện là tổng diện tích của toàn bộ khu vực < 50m2. Buồng tắm/buồng tắm vòi gương sen/buồng vệ sinh và không gian trần được trang bị quạt (khi được lắp) không cần phải được bảo vệ.

CHÚ THÍCH: Điều quan trọng là phải xem xét đến các dòng không khí khi lựa chọn vị trí của đầu báo cháy.

6.7.2.10 Ngăn cầu thang

Phải lắp đặt các đầu báo cháy khói sử dụng ánh sáng tán xạ hoặc ánh sáng truyền thẳng trong các ngăn cầu thang tại mỗi tầng (mức) sàn có lối đi vào ngăn cầu thang.

6.7.2.11 Vỏ bao bọc có thể vận chuyển được

Bất cứ vỏ bao bọc có thể tích bên trong lớn hơn 10 m3 được chế tạo để có thể vận chuyển được, được sử dụng cho kho hoặc các cơ quan và được đặt trong phạm vi tòa nhà phải được bảo vệ như một phần của tòa nhà.

6.7.2.12 Đường thông và khe hở thẳng đứng

6.7.2.12.1 Các ống tường thẳng đứng các đường thông cho thang máy và các khe hở tương tự giữa các tầng có diện tích tiết diện vượt quá 0,1 m2 phải được bảo vệ bên trong các ống tường thẳng đứng và tại đỉnh như sau

a. Khi các đường thông thẳng đứng xuyên qua bất cứ tầng nào và khoảng cách ly đám cháy từ các khu vực khác phải đặt một đầu báo cháy trên trần của mỗi tầng có khoảng cách theo phương nằm ngang không lớn hơn 1,5 m tới chỗ tại đó đường thông thẳng đứng xuyên qua tầng ở phía trên.

b. Bất cứ trần nào có các khe hở vượt quá 9m2 và cho phép đám cháy tự do di chuyển qua giữa các tầng phải có các đầu báo cháy được đặt cách mép của khe hở 1,5 m và được đặt cách nhau không lớn hơn 7,2 m xung quanh chu vi của khe hở. Các đầu báo cháy này được xem như một phần của bảo vệ chung cho khu vực dưới khe hở. Nếu khe hở cách tường nhỏ hơn 0,5 m, không yêu cầu phải đặt các đầu báo cháy giữa tường và khe hở.

Lỗ cho phần tử cảm biến đối với các đầu báo cháy kiểu điểm được lắp trên trần phải ở dưới và cách trần, mái hoặc đỉnh mái một khoảng không nhỏ hơn 25 mm và thường không lớn hơn 300 mm. Đối với các chiều cao trần giữa 4 m và 15 m, phần tử cảm biến phải ở dưới và cách trần, mái hoặc đỉnh mái một khoảng không lớn hơn 600 mm .CHÚ THÍCH: Khi chiều cao trần hoặc mái lớn hơn 15 m tính từ sàn thì kiểu và vị trí của đầu báo cháy có thể đòi hỏi phải có sự quan tâm thêm đối với kỹ thuật của làn khói hình lông chim trong môi trường của tòa nhà. Nên xem xét đến các đầu báo cháy kiểu tổ hợp ví dụ như các đầu báo cháy hút (xem ISO 7240-20) hoặc các đầu báo cháy khói kiểu dây sử dụng chùm ánh sáng quang truyền thẳng [xem TCVN 7568-12 (ISO 7240-12)] với chỉnh đặt độ nhạy thích hợp cho chiều cao được bảo vệ (xem 6.8.1.2 và 6.8.1.3).

6.8.1.1.2 Khoảng cách giữa các đầu báo cháy trên các bề mặt phẳng

Đối với các bề mặt phẳng, khoảng cách từ bất cứ điểm nào trên bề mặt bằng phẳng tới đầu báo cháy gần nhất không được vượt mức 7,2 m và khoảng cách giữa bất cứ đầu báo cháy nào và đầu báo cháy gần nhất không được vượt quá 10,2 m (xem Hình 2).

Khi các bề mặt bằng phẳng được ngăn bởi các chi tiết của cấu trúc có thể có tác động hạn chế dòng khói tự do, các đầu báo cháy phải được định vị sao cho bảo đảm được sự phát hiện sớm đám cháy, tùy thuộc vào các điều kiện sau

a. Đối với các khu vực có độ sâu dầm/nhà d ≤ 300 mm (xem khu vực 1, Hình 4), khoảng cách giữa các đầu báo cháy phải phù hợp với 6.8.1.1.2 và 6.8.1.1.4.

b. Đối với các khu vực có chiều cao h < 2m và độ sâu của dầm nhà d > 300 mm (xem khu vực 2, Hình 4), khoảng cách giữa các đầu báo cháy phải hợp với 6.8.1.1.2 và 6.8.1.1.4.

c. Đối với các khu vực có chiều cao trần 2m ≤ h ≤ 4m, độ sâu của dầm nhà d ≥ 300 mm (xem khu vực, Hình 4) và khu vực giữa các dầm nhà có diện tích < 4 m2, các đầu báo cháy phải được lắp trên mặt dưới của các dầm nhà và được gián cách nhau phù hợp với 6.8.1.1.2 và 6.8.1.1.4.

d. Đối với các khu vực như đã nêu trong 6.8.1.1.6c, khi diện tích của khu vực giữa các dầm nhà ≥ 4 m2, phải lắp đặt ít nhất là một đầu báo cháy trong mỗi khu vực giữa các dầm nhà và khoảng cách giữa các đầu báo cháy phải phù hợp với 6.8.1.1.2 và 6.8.1.1.4.

e. Đối với các khu vực có chiều cao trần h ≥ 4, độ sâu của dầm nhà d ≥ 300 mm (xem khu vực 4, Hình 4) và diện tích của khu vực giữa các dầm nhà < 9 m2, các đầu báo cháy phải được lắp đặt trên mặt dưới của các dầm nhà và được gián cách nhau phù hợp với 6.8.1.1.2 và 6.8.1.1.4.

f. Đối với các khu vực có chiều cao trần h ≥ 4, độ sâu của dầm nhà d ≥ 300 mm (xem khu vực 4, Hình 4) và diện tích của khu vực giữa các dầm nhà ≥ 9 m2, các đầu báo cháy phải được lắp đặt trong các khu vực giữa các dầm nhà và khoảng cách giữa các đầu báo cháy phải phù hợp với 6.8.1.1.2 và 6.8.1.1.4.Khi các đầu báo cháy được yêu cầu phù hợp với 6.7.2.4, khoảng cách và vị trí phải phù hợp với 6.8.1.1.2 đến 6.8.1.1.6, tùy thuộc vào các điều kiện sau:

a) Với mức của các bề mặt phía trên có chiều cao vượt quá 2 m, các đầu báo cháy phải được lắp đặt phù hợp với 6.8.1.1.2 và 6.8.1.1.4.

b) Với mức của các bề mặt phía trên có chiều cao không vượt quá 2 m và có các phần nhỏ dưới như các xà và ống dẫn cách bề mặt phía trên của không gian vượt quá 15 m và khoảng cách giữa bất cứ tường hoặc vách nào đến đầu báo cháy gần nhất không được vượt quá 10,2 m. Khi các phần nhô xuống dưới vượt quá 300 mm, khoảng cách giữa các đầu báo cháy và khoảng cách giữa đầu báo cháy và tường hoặc vách phải phù hợp với 6.8.1.1.6b.

c) Với các đỉnh (mái), hàng đầu báo cháy thấp nhất phải được định vị không lớn hơn 10,2 m được đo theo phương nằm ngang về phía đỉnh (mái) từ một vị trí tại đó chiều cao thẳng đứng giữa các bề mặt phía trên và phía dưới của không gian là 800 mm (xem Hình 3).

6.8.1.2 Đầu báo cháy khói hút

6.8.1.2.1 Một đầu báo cháy khói hút riêng lẻ (xem ISO 7240 - 20) không bao phủ một khu vực lớn hơn một vùng phát hiện riêng lẻ (xem 6.5).

6.8.1.2.2  Vị trí của các lỗ lấy mẫu phải phù hợp với các yêu cầu về khoảng cách cho các đầu báo cháy kiểu điểm (xem 6.8.1.1).

6.8.1.2.3 Đối với các ứng dụng thông thường phải sử dụng một đầu báo cháy khói hút cấp C.

6.8.1.2.4 Đối với các ứng dụng có trần cao (>15 m), ở đó sự pha loãng của khói là điều cần tính đến trong thiết kế thì phải sử dụng một đầu báo cháy chống khói hút cấp B.

6.8.1.2.5 Đối với các khu vực có dòng không khí thay đổi ở mức cao (> 4 m/s) phải sử dụng một đầu báo cháy khói hút cấp A để lấy mẫu tại các lỗ không khí về.

6.8.1.2.6 Thiết kế đường ống của đầu báo cháy khói hút và các lỗ lấy mẫu phải phù hợp với các dữ liệu do nhà sản xuất cung cấp.

6.8.1.3 Đầu báo cháy khói kiểu dây sử dụng chùm sáng truyền thẳng

6.8.1.3.1 Đối với các chiều cao trần đến 40 m, các đầu báo cháy khói kiểu dây sử dụng chùm ánh sáng quang truyền thẳng [xem TCVN 7568-12 (ISO 7240-12)] phải được lắp đặt bên dưới trần hoặc mái với khoảng cách không nhỏ hơn 25 mm và không lớn hơn 600 mm.

CHÚ THÍCH: Đối với các chiều cao trần trên 25 m, nên đặt độ nhạy của các đầu báo cháy để bù cho sự pha loãng khói tăng lên theo yêu cầu do sự lan rộng của làn hình lông chim như một hàm số của chiều cao tính từ nguồn đám cháy.

6.8.1.3.2 Khoảng cách giữa các dầm nhà không được vượt quá 14,4 m (xem Hình 5). Khoảng cách lớn nhất từ bất cứ tường nào tới dầm gần nhất không được vượt quá 7,2 m.

CHÚ THÍCH: Một số thiết bị thu chùm ánh sáng có thể không thích hợp với ánh sáng có cường độ mạnh, đặc biệt là ánh sáng trực tiếp từ mặt trời.

6.8.1.3.3 Khi không thể lắp đặt được các đầu báo cháy phù hợp với 6.8.1.3.2 (ví dụ do cấu tạo của cấu trúc (tòa nhà) hoặc không có các điểm lắp đặt thích hợp thì có thể lắp đặt các đầu báo cháy ở bên dưới trần hoặc mái với khoảng cách lớn hơn 600 mm với điều kiện là khoảng cách giữa các dầm nhà được giảm đi tới một phần tử chiều cao lắp của dầm nhà tính từ sàn.

CHÚ THÍCH: Trong trường hợp thông thường, các làn khói nóng hình lông chim có góc lan rộng 12° - 30°. Yêu cầu đối với khoảng cách được giảm đi của các đầu báo cháy có tính đến sự lan rộng của làn khói hình lông chim như một hàm số của chiều cao.

6.8.1.3.4 Khi có rủi ro khói không thể dâng lên tới trần hoặc mái, có thể thực hiện việc phát hiện bổ sung ở các chiều cao trung gian. Khoảng cách giữa các đầu báo cháy được lắp ở các chiều cao trung gian phải bằng một phần tư chiều cao lắp tính từ sàn.CHÚ THÍCH 1: Các đầu báo cháy khói kiểu dây bổ sung thường được lắp đặt trong các không gian thẳng đứng ở các mức thấp hơn, ví dụ, đại sảnh của tòa nhà.

CHÚ THÍCH 2: Nhà thiết kế cũng có thể xem xét đến lắp đặt các đầu báo cháy như bố trí các dầm đi ngang qua không gian nghiêng đi một góc so với phương nằm ngang.

Khoảng cách giữa các đầu báo cháy nhiệt trên bề mặt dốc

6.8.2.1.3.1 Các đầu báo cháy phải được lắp đặt cách đỉnh (mái) một khoảng giữa 0,5 m và 1,5 m và khoảng cách lớn nhất theo chiều dọc giữa các đầu báo cháy là 7,2 m. Các hàng thấp hơn của các đầu báo cháy nhiệt phải cách nhau không lớn hơn 7,2 m được đo theo phương nằm ngang từ các hàng liền kề, tường bên ngoài hoặc vách ngăn. Khoảng cách giữa các đầu báo cháy nhiệt trong các hàng thấp hơn có thể kéo dài tới 14,4 m với điều kiện là các đầu báo cháy được dịch chuyển như nhau giữa các đầu báo cháy trên các hàng liền kề (xem Hình 8).

6.8.2.1.3.2 Khi trần được cấu tạo với các dầm hoặc xà hoặc có một bậc với độ sâu nhỏ hơn 300 mm, có thể lắp đặt đầu báo cháy trên mặt bên dưới của dầm hoặc xà.

Bời vì bạn không thể dự đoán được là loại hoả hoạn nào sẽ xảy ra, dù là các đám cháy âm ỉ hay bùng cháy lớn thì cũng cần phải được phát hiện sớm. Vì vậy việc sử dụng thiết bị báo động khi có cháy là rất cần thiết. Tuy nhiên để các thiết bị hoạt động tốt nhất và phát hiện khi có khói ngay lập tức thì cần lắp đặt ở các vị trí sau:

Lắp đặt thiết bị báo cháy trong các phòng ngủ

Hơn một nửa (55%) các trường hợp tử vong xảy ra do cháy là trong phòng ngủ. (USFA)
Hơn một phần ba (35%) các nạn nhân vẫn đang ngủ tại thời điểm ngọn lửa bùng phát.
Một nửa trường hợp tử vong do cháy xảy ra vào khoảng 22h tối đến 6h, khi hầu hết mọi người đang ngủ. (NFPA)

Cáp báo cháy ALANTEK 18AWG 1 pair

Cáp điều khiển Alantek 1 Pair còn được trang bị lớp cách điện LSZH, cặp xoắn, lá chắn nhôm (phủ 125%), 20 AWG dây đồng thiếc và áo khoác LSZH. Bởi vậy không chỉ truyền dẫn tín hiệu, dữ liệu, âm thanh, hình ảnh cực nhạy bén, chất lượng sắc nét, không lẫn tạp âm mà cáp điều khiển Alantek này còn chống chịu được các tác động cơ học và sự thay đổi của điều kiện môi trường hiện nay. Sức bền bỉ của cáp điều khiển này cũng giúp cho sản phẩm này ghi điểm trong lòng khách hàng đã từng sử dụng chúng.

Shop đồng hồ gần nhất Mỗi chiếc đồng hồ như vậy sẽ có mức độ chịu nước từ, Nguồn gốc sản phẩm rõ ràng: Khi mua đồng hồ nam ở đâu cũng vậy, bạn cần hỏi kĩ sản phẩm có xuất xứ từ đâu và kiểm tra thông số kỹ thuật của mẫuTất cả các đầu báo nhiệt tuyến tính Protectowire phải được lắp đặt theo các phần áp dụng của NFPA 72 hoặc theo yêu cầu của AHJ địa phương.

3.4 Đèn
Có công dụng phát tín hiệu báo động, mỗi lọai đèn có chức năng khác nhau và được lắp đặt ở tại các vị trí thích hợp để phát huy tối đa tính năng của thiết bị này. Gồm có các lọai đèn:

3.4.1 Đèn chỉ lối thoát hiểm (Exit Light)
Được đặt gần các cầu thang của mỗi tầng lầu, để chỉ lối thoát hiểm trong trường hợp có cháy. Tự động chiếu sáng trong trường hợp mất nguồn AC.

3.4.2 Đèn báo cháy (Corridor Lamp)
Được đặt bên trên công tắc khẩn của mỗi tầng. Đèn báo cháy sẽ sáng lên mỗi khi công tắc khẩn hoạt động, đồng thời đây cũng là đèn báo khẩn cấp cho những người hiện diện trong tòa nhà được biết. Điều này có ý nghĩa quan trọng, vì trong lúc bối rối do sự cố cháy, thì người sử dụng cần phân biệt rõ ràng công tác khẩn nào còn hiệu lực được kích hoạt máy bơm chữa cháy.

3.4.3 Đèn báo phòng (Room Lamp)
Được lắp đặt trước cửa mỗi phòng giúp nhận biết phòng nào có sự cố một cách dễ dàng và nhanh chóng.

3.4.4 Đèn chiếu sáng trong trường hợp khẩn (Emergency Light):
Khi có báo cháy, thao tác đầu tiên là phải cúp điện. Bây giờ đèn chiếu sáng này sẽ tự động bật sáng (nhờ có bình điện dự phòng battery), nó giúp cho mọi người dễ dàng tìm đường thoát hiểm, hoặc giúp cho các nhân viên có trách nhiệm nhanh chóng thi hành phận sự. Hoặc trong trường hợp mất điện đột ngột do có sự cố về điện, đèn Emergency cũng tỏ ra hữu hiệu.

3.5 Bộ quay số điện thoại tự động
Được lắp trong trung tâm báo cháy, khi nhận được thông tin báo cháy từ trung tâm thiết bị sẽ tự động quay số điện thoại đã được cài đặt trước để thông báo đến người chịu trách nhiệm chính. Thông thường quay được từ 3 tới hơn 10 số.

3.6 Bàn phím điều khiển (Keypad):
Là phương tiện để điều khiển mọi hoạt động của hệ thống. Qua bàn phím, bạn có thể điều khiển hoạt động theo ý muốn một cách dễ dàng, như nhập lệnh đưa hệ thống vào chế độ giám sát, hoặc có thể ngưng chế độ giám sát một số khu vực trong toàn bộ hệ thống, hoặc có thể lập trình để hệ thống tự động chuyển sang chế độ giám sát vào một thời gian nhất định trong ngày đối với một số khu vực nào đó.

2.1.1 Đầu báo khói: (Smoke Detector)
- Là thiết bị giám sát trực tiếp, phát hiện ra dấu hiệu khói để chuyển các tín hiệu khói về trung tâm xử lý. Thời gian các đầu báo khói nhận và truyền thông tin đến trung tâm báo cháy không quá 30s. Mật độ môi trường từ 15% đến 20%. Nếu nồng độ của khói trong môi trường tại khu vực vượt qua ngưỡng cho phép (10% -20%) thì thiết bị sẽ phát tín hiệu báo động về trung tâm để xử lý.


Tại sao là chúng tôi?

Cáp báo cháy ALANTEK 18AWG 1 pair Ghen bán nguyệt d30 Ghen bán nguyệt d60 Cáp báo cháy ALANTEK 18AWG 1 pair Ghen bán nguyệt d30 Ghen bán nguyệt d60